The AI Makers 100 2023 edition profiles the proven, eclectic, influential & noteworthy leaders, practitioners and influencers working in the Data, AI, Analytics & Data Sciences arena involved in building innovative AI & Analytics solutions & capabilities, leading AI & Analytics businesses & external client portfolios, demonstrating operational dexterity with differentiated AI & Analytics delivery processes and also recognizes key influencers & savants that are having a sizeable bearing on the AI & Analytics industry with their differentiated processes and POV.

Abhishek Tandon

Aditya Khandekar

Amarpreet Kaur

Ambica Rajagopal

Amitabha Tripathi

Anees Merchant

Anirban Bhattacharya

Anirban Nandi

Anshuman Gupta

Anupam Gupta

Ashish Sharma

Ashutosh Khare

Ashwin Mittal

Avinash Narasimha

Beena Ammanath

Bhargab Dutta

Bhaskar Roy

Bidhan Roy

Biswajit Pal

David Zakkam

Dhiraj Rajaram

Divesh Singla

Durjoy Patranabish

Dwiraj Bose

Elizabeth Thomas

Felipe Aragao

Ganapathy V

Ganesh Subramanian

Ganga Ganapathi Poovaiah

Guruprasad Rao

Haimanti Biswas

Hasit Trivedi

Iqbal Kaur

Jaswinder Chadha

Jitendra Putcha

Kamesh Srinivasan

Khatereh Khodavirdi

Mahesh Calavai

Mahesh Kumar

Manas Agarwal

Manoj Madhusudan

Mathangi Sri

Mitali Dutta Das

Mohit Pant

Muthu Chandra

Naveen Yeri

Nishant Chandra

Nitin Sareen

Nitin Srivastava

Padmashree Shagrithaya

Pankaj Rai

Paritosh Anand

Pashupati Sharma

Pratap Khedkar

Pritam Paul

Prithvijit Roy

Rahul Bharde

Rajan Gupta

Rajan Sethuraman

Rajat Mathur

Ramya Parashar

Ravi Vijayaraghavan

RB Rajender

Rohini Srivathsa

Sankara Subramanian

Saswata Kar

Saurabh Agrawal

Shailesh Kumar

Sheela Siddappa

Shub Bhowmick

Shuvajit Basu

Shweta Singh

Sid Banerjee

Siddhartha Shishoo

Somsubhra Sikdar

Srikanth Velamakanni

Sudhanshu Singh

Sundara Ramalingam N

Swati Jain

Titir Pal

Vijay Sivaram

Vijayalakshmi Iyer

Vijayata Nath

Vijoe Mathew

Vinamra Vikram

Vinodh Ramachandran

Vishal Dhupar

Vivek Gupta